Gå till innehåll
Staffanstorps Ridsportförening
Staffanstorps Ridsportförening

Abonnemangsperioder

Vi delar in året i tre betalningsperioder á cirka femton veckor varav en vecka/period är Temavecka – avsutten verksamhet. Grupperna Nyb 2 – F2 har teoriundervisning var 5:e lektion, F3 och specialgrupper har teori 1–2 gr per period. Första perioden (hösten 2023) startar 1 augusti och sista perioden vecka 25 (sommaren 2024). Vi rider även röda dagar och skollov (utom 24 dec – 1 jan).

2023/2024

Veckorna 30–45 betalas 28 maj 2023. Uppsägning senast 14 maj 2023.

Veckorna 46–9 betalas 28 oktober 2023. Uppsägning senast 14 september 2023.

Veckorna 10–24 betalas 28 januari 2024. Uppsägning senast 14 januari 2024.

Uppsägning av abonnemang

Om du inte säger upp ditt abonnemang löper det på. Du måste säga upp ditt nästkommande abonnemang senast det uppsägningsdatum som anges för varje abonnemangsperiod. Säger du inte upp i tid har du förbundit dig att betala nästa abonnemang. Abonnemanget sägs upp via mejl till ridskolan@staffanstorpsridsportforening.se

Publicerad: 2023-03-11

Senast uppdaterad: 2024-01-31

Författare: Pernilla Thornström

Sponsorer