Gå till innehåll
Staffanstorps Ridsportförening
Staffanstorps Ridsportförening

Funktionärsinformation

För att vi ska kunna arrangera tävlingar på anläggningen är det viktigt att vi har medlemmar och andra som ställer upp som funktionärer. Vissa funktionärsposter har mer ansvar och andra mindre men för flera av våra funktionärsuppgifter krävs ingen tidigare erfarenhet av hästar eller ridning, det finns uppgifter för alla och alla behövs!

Tävlingsskommitén försöker se till att det inte är fler funktionärer än de som behövs på en tävlingsdag. Det är viktigt att den som blivit tilldelad en uppgift ser till att den utförs eller skaffar en ersättare om man får förhinder.

På alla tävlingar ska du som funktionär bära en gul reflexväst så det tydligt syns vem som är funktionär. Vid inomhustävlingar finns dessa att hämta i sekretariatet på vån 2 i ridhuset. Vid utomhustävlingar finns de i sekretariatvagnen vid hoppbanan.

Nedan kan du läsa om de olika funktionärssysslorna.

Parkeringsvakt Som parkeringsvakt hälsar du ryttare med transport välkomna och visar var de kan parkera.

Cafeteria I cafeterian jobbar du med försäljning och förberedelser av kaffe, te, korv, toast, bullar, kakor, mm. Cafeterian finns i åttanhuset vid utomhustävingar och i ridhusbyggnaden vid inomhustävlingar.

Speaker Du inleder tävlingen genom att hälsa samtliga välkomna till tävlingen, vilka klasser det är för dagen och talar om vem som kommer in på banan och vem som ska rida. Vid hopptävling säger du till när ryttare får börja rida och tackar för avslutad ritt. Vid alla tävlingar gör du reklam för cafeterian under dagen samt tackar våra sponsorer vid tävlingens början och /eller slut. Som speaker sitter du i sekretariatvagnen vid utomhustävlingar och i speakerrummet i ridhuset vid inomhustävlingar.

In- och utsläpp Du släpper in och ut ekipage genom ridhusport eller grind vid utomhustävling. Startlistor hämtas i sekretariatet.

Framridning/framhoppning På framridningen är din uppgift att kalla in ekipage till banan samt att se till att eventuella hinder ligger på rätt höjd. Startlistor hämtas i sekretariatet.

Domarsekreterare (dressyr) Sitter tillsammans med domaren och för in dressyrprotokollet för hand över vad ryttarna får för poäng och kommentarer.

Protokollhämtare (dressyr) Hämtar det skrivna protokollet hos domaren efter varje avslutad ritt och går med detta till sekretariatet. Efter protokollet är registrerat och kopierat lämnar du kopian i brevlådan som det står protokoll på.

Banchef (hoppning) Som banchef har du ansvar för att banan är korrekt uppsatt och att alla hinder är på rätt höjd. När du godkänt samtliga hinder signalerar du till speakern att banan är klar.

Banpersonal (hoppning) Som banpersonal hjälper man till att bygga banan samt höja och sänka hinder samt bygga upp hinder vid eventuella rivningar. Vid frågor om banan ska banchefen kontaktas.

Protokollskrivare (hoppning inverkansbedömning) Du står tillsammans med domaren på banan och antecknar poäng samt kommentarer enligt domarens instruktion. När protokollet är klart lämnas det i sekretariatet innan nästa startande.

 

Publicerad: 2023-05-26

Senast uppdaterad: 2023-06-01

Författare: Angelica Tjäder

Sponsorer